O podatkovnoj i informacijskoj pismenosti

Podatkovna i informacijska pismenosti, i rjeđe korišten pojam digitalne pismenosti, opisuju sposobnost razumijevanja, interpretacije, analize i korištenja podataka i informacija u digitalnom okruženju. Iako među njima postoji razlika često se koriste kao sinonimi. 

Znamo da se podacima bilježe činjenice (informacije) o različitim pojavama stvarnog svijeta. Interpretirani podaci donose informaciju koja je osobito korisna u procesima odlučivanja. Pojmovi podatka i informacije se tako isprepliću: informacija se materijalizira u obliku podataka, a podaci se interpretacijom "pretvaraju" u informaciju.

Podatkovna pismenost je sposobnost osobe da razumije, interpretira i koristi podatke na svjestan i učinkovit način, koristeći pritom vještine rukovanja podacima, kao što su:

Informacijska pismenost je sposobnost osobe da prepozna, ocjenjuje i koristi informacije na svjestan i učinkovit način, koristeći pritom vještine kao što su:

Podatkovna pismenost se fokusira na sposobnost rukovanja podacima: temelji se na razumijevanju, analizi i obradi podataka, usmjerena je na sirove podatke, često je više kvantitativna i analitička, naglašava sposobnost rada s analitičkim metodama, uključuje poznavanje izvora podataka, metoda prikupljanja podataka i tehnika upravljanja podacima. Fokusira se na to kako se podaci generiraju, prikupljaju i obrađuju, zahtijeva vještinu u upotrebi alata za analizu podataka, programskih jezika i softvera za analizu podataka.

Informacijska pismenost se fokusira na sposobnost rukovanja informacijama: uključuje i podatke, ali obuhvaća i detaljnije razumijevanje konteksta, znanja, činjenica i njihove primjene, multidisciplinarna je i može se primijeniti u različitim poljima i kontekstima, uključujući istraživanje, obrazovanje, donošenje odluka, oslanja se na procjenu vjerodostojnosti, pouzdanosti i relevantnosti izvora informacija, potiče kritičko razmišljanje u ocjenjivanju kvalitete i pristranosti informacija, uključuje i aspekte medijske pismenosti.

(2.2.2024.)