ePub format

Ovdje navedene knjige zapisane su u ePub formatu, najčešće korištenom formatu za distribuciju, razmjenu i prikaz digitalnih odnosno elektroničkih publikacija i dokumenata. Naziv formata je skraćenica od elektronička publikacija.

ePub je razvijan u okviru Open eBook Foruma te International Digital Publishing Foruma (IDPF), i sada u okviru World Wide Web Consortiuma (W3C). ePub je standardiziran (normiran). Važeći standard je ePub 3.2 iz 2019. godine, detaljnije na https://www.w3.org/publishing/epub32/epub-overview.html i https://www.w3.org/publishing/epub3/epub-spec.html. Format ePub je podržan na mnogim e-čitačima, a softver za čitanje ePub sadržaja dostupan je na većini računala, tableta i pametnih telefona.

Sav sadržaj jedne publikacije odnosno dokumenta nalazi se u jednoj datoteci, čija je uobičajena ekstenzija imena datoteke ".epub". ePub datoteka je komprimirana (zipana) arhivska datoteka u kojoj su pohranjeni sadržaj i ostali elementi potrebni za prikaz i čitanje publikacije ili dokumenta (HTML datoteke, datoteke slika, datoteke stilova, datoteke u kojima se definira redoslijed čitanja, tablica sadržaja, mogućnosti hipertekstnog povezivanja, korištenje metapodataka ... na način i s tehnologijama koje se koriste pri opisu web-mjesta). Ako se koristi HTML5, publikacija može biti multimedijska, koja uključuje tekst, audio i video, te omogućuje interaktivnost uobičajenu u web-preglednicima.

(13.11.2022.)