Priprema e-knjige u ePub formatu

Ove upute namijenjene su autorima koji žele samostalno unijeti tekst i pripremiti ga kao e-knjigu u ePub formatu.

E-knjiga u ePub formatu sastoji se od jedne datoteke s ekstenzijom imena datoteke .epub koja je čitljiva na pametnim telefonima, tabletnim i osobnim računalima ili specijaliziranim čitačima knjiga korištenjem aplikacija za čitanje e-knjiga u ePub formatu.

Priprema e-knjige, jednako kao i kod tiskane knjige, sastoji se od dva zadatka:

Za unos sadržaja koriste se alati za obradu i publiciranje sadržaja, primjerice Word (Microsoft Office), Writer (LibreOffice) ili InDesign (Apple). Ako se pri unosu sadržaj prelama tj. određuje konačan grafički prikaz, na kraju je još samo potrebno sadržaj eksportirati u ePub datoteku (Word nema tu mogućnost).

Već prilikom prvog unosa sadržaja preporučljivo je koristiti stilove kojima se definira prikaz specifičnih dijelova sadržaja: naslova, normalnog i drugih odjeljaka (primjerice uvučenih ili sitnije pisanih), tablica, slika, popisa, indeksa. Korištenje stilova olakšava pregled sadržaja pri unosu ili reviziji sadržaja. Ako se koriste posebne aplikacije za prijelom sadržaja, ovi se stilovi mogu "prenijeti" u aplikacije za prijelom sadržaja.

Sigil i Calibre su primjeri popularnih i besplatnih aplikacija namijenjenih za prijelom digitalnog sadržaja u Epub formatu, ali i izradu ePub datoteke od početka. Oba koriste mogućnost korištenja starijeg ePub2 i novijeg ePub3 standarda.

Mnogi autori pripremaju sadržaj knjige koristeći se Wordom, čime zadržavaju mogućnost da autorski tekst zadrže u popularnom formatu i da ga lako eksportiraju u pdf format, no na žalost ne i u ePub format. Ako se za konačan prijelom koriste Sigil ili Calibre, potrebno je najprije importirati Wordovu .docx datoteku (u Sigilu treba instalirati "plug-in" za import Word formata, primjerice DOCXImport) te dalje nastaviti rad u njima.

ePub se koristi stilovima (CSS - Cascading Style Sheets) jezikom za opis stilova pisanih u HTML-u ili XML-u. Ako stilovi već nisu "prenijeti" iz Worda u Sigil ili Calibre, mogu se svakako koristiti kao uzor za izradu stilova u CSS-u.

Evo nekoliko preporuka su sklopu korištenja aplikacija Word - Sigil/Calibre:

Je li sadržaj dobivene ePub datoteke sintaktički ispravan može se provjeriti programom EPUBCheck koji je u odgovornosti istog tijela koje definira ePub format). EPUBCheck provjerava ispunjava li dokument zahtjeve definirane ePub specifikacijama. Adresa za preuzimanje jest https://github.com/w3c/epubcheck. "User friendly" verzija može se naći na https://pagina.gmbh/startseite/leistungen/publishing-softwareloesungen/epub-checker.

(23.3.2023.)