E-knjige

Baze podataka

BAZE PODATAKA

Konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka

e-knjiga, 2. izdanje
ISBN 978-953-59132-0-7
v2.4 - rujan 2022.

Baza podataka je organizirana kolekcija podataka u kojoj je podatke jednostavno pronalaziti, čitati i mijenjati, odnosno kojima je jednostavno upravljati. U knjizi BAZE PODATAKA razmatraju se strukturirani podaci koje je prikladno pohranjivati u relacijskim bazama podataka. Organiziranje relacijske baze podataka obavlja se kroz tri koraka:

  • konceptualnim modeliranjem podataka pronalaze se stvari promatranog problema za koji će se prikupljati podaci, utvrđuju atributi kojima će se stvari opisati i utvrđuje njihova međusobna povezanost,
  • logičkim modeliranjem podataka određuje se logika rasporeda podataka u relacije ili tablice, a
  • fizičkim modeliranjem podataka određuje se fizički raspored podataka na mediju za memoriranje.

U knjizi se, između ostalog, opisuju model entiteti-veze, model objekata, relacijski model podataka, normalizacija baze podataka, te SQL, standardni jezik za rad s relacijskim bazama podataka. Njihova primjena pokazana je na nizu stvarnih primjera.

Knjizi je odobren naziv Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu / Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 9. veljače 2016.

Pregledu knjige u fiksnom (pdf) formatu na Google knjigama (Google Books) možete pristupiti ovdje

E-knjigu u responzivnom (ePub) formatu možete kupiti ovdje

Aplikacije preporučene za korištenje responzivnog formata (ePub2): Adobe Digital Editions za PC računala, Google Play Books, Lithium, Aldiko Next za Android uređaje te Apple Books za Apple uređaje.

Tiskano izdanje knjige (1. izdanje) koristilo se niz godina kao udžbenik za relacijske baze podataka. Ovo 2. izdanje (mrežno, e-izdanje) je u odnosu na tiskano izdanje izmijenjeno i učinjeno modernijim, jednostavnijim i jasnijim.

Upravljanje podacima

UPRAVLJANJE PODACIMA

e-knjiga, 3. izdanje
ISBN 978-953-59132-1-4
v3.1 - 10.3.2023.

Knjiga UPRAVLJANJE PODACIMA opisuje organizaciju podataka u računalno podržanom informacijskom sustavu, načine korištenja podacima te načine obrade podataka pri obavljanju izvršnih, upravljačkih i drugih poslova. Razmatra metode i tehnike pohranjivanja i pretraživanja podataka u bazama i skladištima podataka, bazama dokumenata ili na webu. Opisuje kako cjelovito upravljati podacima organizacije vodeći brigu o njihovoj dostupnosti, integritetu, sigurnosti, privatnosti, vlasništvu, kvaliteti...

Knjiga je namijenjena studentima sveučilišnih studija poslovnih usmjerenja kao udžbenik za predmete koji se bave bazama ili skladištima podataka, organizacijom podataka ili njihovim upravljanjem. Može poslužiti širem krugu čitatelja za cjelovito upoznavanje s problematikom organizacije podataka i njihova upravljanja.

Knjizi je odobren naziv Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu / Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 20. travnja 2012.

Pregledu knjige u fiksnom (pdf) formatu na Google knjigama (Google Books) možete pristupiti ovdje

E-knjigu u responzivnom (ePub) formatu možete kupiti ovdje

Aplikacije preporučene za korištenje responzivnog formata (ePub3): Adobe Digital Editions za PC računala, Google Play Books, Lithium za Android uređaje te Apple Books za Apple uređaje.

U odnosu na tiskana izdanja e-izdanje je dopunjeno, prateći recentne promjene u teoriji i praksi upravljanja podacima.


Upravljanje podacima

tiskana knjiga, 2. izdanje
ISBN 978-953-197-639-8
2014.

Tiskano izdanje knjige UPRAVLJANJE PODACIMA nakladnika Element možete kupiti ovdje
Informacije i podaci

INFORMACIJE I PODACI

Temelj suvremenog poslovanja

e-knjiga, 1. izdanje
v1.0 - ožujak 2021.

Knjiga INFORMACIJE I PODACI opisuje:

  • ulogu informacija i podataka u suvremenom poslovanju i poslovnom odlučivanju,
  • načine obrade podataka u pojedinim segmentima poslovanja,
  • načine određivanja vrijednosti informacija i podataka,
  • utvrđivanje i mjerenje karakteristika kvalitete informacija i podataka.

Sadržajno, ova knjiga je uvod u knjigu UPRAVLJANJE PODACIMA.

E-knjigu u responzivnom (ePub) formatu možete kupiti ovdje

Aplikacije preporučene za korištenje responzivnog formata (ePub3): Adobe Digital Editions za PC računala, Google Play Books, Lithium za Android uređaje te Apple Books za Apple uređaje.